Häckar

PLANTERA ETT GRÖNT STAKET

 

Det billigaste och vackraste staketet är en häck. Kom ihåg att även en häck går att variera: klippt eller friväxande, grön eller blommande, lövfällande eller vintergrön, löv eller barr - valmöjligheterna är många! Precis som med alla växter gäller till att börja med "rätt växt på rätt plats". Ligger häcken soligt eller skuggigt? Hurdan är jorden? Ju bättre växten trivs på platsen desto finare blir häcken. Tänk på hur du vill att slutresultatet ska bli. Vill du ha en låg häck, så köp en lågväxande sort. Om du vill ha en blommande häck passar oftast friväxande bäst. Man kan beskära dem striktare, men det sker oftast på bekostnad av blomningen som minskar.

Plantorna sätts under april och maj eller under hösten i oktober och november. Sätt 3-4 plantor per meter beroende på sort. Djupet ska vara minst 30 cm (helst mer, 40-50 cm) och se till att du har samma djup för alla plantor så att de får samma växtförutsättningar. Bredden bör vara 30-40 cm om häcken ska vara klippt och 70 cm för friväxande häckar. Jorden blandas med 1/3 planteringsjord. För att få en rak och jämn häck kan det vara bra att ha en uppspänd lina när man planterar, då är det lätt att se om planterna hamnat på rätt höjd. Böj inte rötter som inte får plats när du planterar utan klipp av dem istället. Se till att plantorna hamnar rakt och står stadigt (trampa till jorden runt plantan). Vattna ordentligt. Vi har stor sortering och tar även hem på beställning. Funderar du över något kom in till oss så hjälper vi dig tillrätta. När det är dags att klippa till har vi beskärningsverktygen som häcksax, grensax, sekatör och grensåg. Beskärning anpassas efter växtslag och vilken sorts häck du vill ha. En del växter har en genomgående stam och ska inte toppbeskäras innan de nått önskad höjd. Det här gäller till exempel avenbok, gran och tuja. Blommande häckar beskärs beroende på när de blommor. De som blommar tidigt beskärs direkt efter blomning, medan de som blommar sent beskärs tidigt på våren. Det är inte bara klippta häckar som beskärs, även friväxande häckar måste underhållsbeskäras för att hålla sig fina. När det gäller friväxande häckar beskärs de på samma sätt som en solitär buske genom att ta bort gamla och döda kvistar och grenar så att plantan hålls luftig och får en bra tillväxt av ny ved. När en häck har börjat få några år på nacken, kanske 10-15 år, så kan den behöva en rejäl föryngringgsbeskärning. Då tar man ner den till 10-15 cm (under senvinter).

Många fåglar trivs i häckar. Var försiktig när du klipper häcken på våren, fåglarna har sina bon därinne.

 

alt
Vi har häcksaxar från Fiskars

Behöver du hjälp att häckklippningen?

Eller kanske med att plantera en häck? Katrineholms trädgårdstekniska byrå hjälper dig.

Att tänka på
• Häckplantor ska i jorden tidig vår eller sen höst. Plantorna är på barrot och plantering ska därför ske innan plantan fått blad våren eller efter lövfällningen på hösten.
• Räkna med att det går åt ungefär tre plantor per meter.
• Välj mellan friväxande eller klippta häckar. De senare tar mindre plats, vilket kan vara bra om häcken ska planteras vid en gata.

• Häcken får den inte bli så hög att den skymmer sikten vid utfartsvägar eller korsningar.

• Häcken får heller inte växa ut över trottoarer eller gångbanor. Är du osäker, kontakta din kommun.

TIPS PÅ HÄCKVÄXTER

Klippt häck med genomgående stam

Avenbok

Oxel

Tuja

Idegran

Klippt häck

Liguster

Buxbom

Måbär

Sibirisk ärtbuske

Svartaronia och Låg aronia 'Hugin'

Häckoxbär

Goliatpoppel

Blommande häck

Vresros

Prakthäggmispel

Ölandstok

Rosenspirea

Praktspirea

Norsk spirea/brudspirea

Svartaronia och Låg aronia 'Hugin'

Syren

Friväxande häck

Goliatpoppel

Prakthäggmispel

Svartaronia och Låg arnoia 'Hugin'

Norsk spirea/brudspirea

Syren

Korallkornell

 

Om en häck blivit ful...

Om en häck blivit gammal och ful så är ofta det bästa man kan göra att beskära den riktigt ordentligt, men man får anpassa sig efter vilken sorts häck det är. Liguster, spirea, tok och syren hör till dem som man kan ta ner nästan ända till marken. Idegran kan klippas ända in till stammen om det skulle behövas. S.k. friväxande häckar gör man bäst i att gallra bort gamla grenar ur (gör gärna beskärningen över ett par säsonger istället för allt på en gång). En del häckar måste man ta det lite försiktigt med och göra en mildare föryngringsbeskärning, samt fylla upp häcken med nya plantor vid behov - det här gäller t.ex. bokhäckar.

Efter att man har klippt ner en häck till grunden och sedan ska bygga upp en ny klippt häck som man vill ha tät och fin ska man ta det gradvis. Istället för att låta skotten springa iväg till full höjd på en gång, klipper man ner dem varje säsong, men låter dem bli lite högre för varje gång. På det sättet får man en tät och fin häck från grunden och uppåt. Man klipper även in sidorna. (En friväxande häck behöver man inte bygga upp på samma sätt.)

Barrväxter
alt

Förökning sker genom frösådd, stickling och ympning.
Lätt att sticklingsföröka: Tuja, Chamaecyparis, Juniperus, Taxus
Måste ympas: Abies, Pinus och vissa Picea
Det finns minst två typer av barr, juvenila och Adurta juvenila: mjuka mossaktiga och sticks inte.
Adurta: Hårda stickiga och sträva.

Hur tar man fram nya sorter?
Genom frömutation, häxkvastar och sporte

Frömutation: man tar frön från en sort. I fröet finns många anlag samlade.
Har man tur får man fram en planta med avikande utseende eller växtsätt.

Häxkvast: Mutation i en enskild knopp som leder till ett avikande växtsätt.
Sockertoppsgran Picea glaucaconica är ett exempel på en vanlig växt som kommer från häxkvast.

Sporter: en del av en kvist får ett avikande utseende. Barren kan bli gula eller vita.
Skotten kan bli variegerat det vill säga, bli både grönt och vitt eller grönt och gult.
Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea är ett exempel.

Buxus

Buxbom är lätt att sköta, den har inga speciella krav på jord eller placering.
Den tycker lika bra om sol som skugga, men bladen blir mörkare i skuggan.
Den gör sig bättre i porös kalkhaltig jord.

Plantering
Ställ buxbomens rötter i en hink vatten under en timme. Luckra upp jorden och kalka, särskilt om jorden är sur.
Blanda i lite benmjöl i jorden. Gräv ett planteringshål, lagom stort så att du kan sprida ut rötterna.
Sätt ned växten i hålet och tryck till jorden med foten. Det gör att rötterna får kontakt med jorden, och det ger växten en bra start.

Plantering av en häck
Om du vill ha en buxbomshäck ska du plantera 6-7 växter per meter. Se till att du sprider ut dem jämnt.
Om du sätter ned pinnar och binder ihop dem med snöre är du säker på att din häck blir rak.
Om du vill ha symmetriska kurvor är det bäst att göra en mall av kartong eller trä som du kan plantera häcken längs.
Se till att det står en växt i varje hörn, även om det gör att du måste fuska lite med utrymmet mellan växterna.
Om du har långa avsnitt, raka eller kurviga, får du den bästa effekten om du använder en och samma typ av buxbom.
I hörnen skulle du också kunna välja en annan varietet eller form.
Vattna växterna så snart de planterats och se även till att vattna regelbundet under de första veckorna.

Klippning/Beskäring
Efter att en häck planterats, även om växterna fortfarande är mycket små, är det viktigt att klippa ned dem till samma höjd.
Pinnar och snöre eller en lång kratta går bra att använda när du ska markera häckens höjd.
Dubbelkolla med vattenpass om du vill ha ett superrakt resultat. Vid klippningen måste du alltid använda en välslipad häcksax.
Låt saxen vila på snöret eller krattan och håll den rak. Efter att du klippt toppen, kan du klippa sidorna med ögonmått - håll saxen vertikalt.
En buxbomshäck ska klippas två gånger per år, särskilt sidorna, så att häcken blir tät och fin.
Det hindrar dessutom de understa grenarna från att bli kala. Låt toppen vara lite smalare än botten, så att häcken får en 'kakliknande' form.

alt
Uppbyggnadsbeskäring av häck med ett genomgående toppskott

alt
Uppbyggnadsbeskäring av häck med flera grenar från basen.


Skapa kreativa former och figurer
Det går även att klippa bollar eller andra geometriska former med häcksax.
På insidan av en kurva eller spiral, eller djurfigurer, vänder du på saxen.
Äldre buxbomar kan klippas från mars till midsommar. Efter det ska du bara klippa lite så att de behåller formen.
Klippningen ska helst ske på en mulen dag och om möjligt då växten är våt.

Skapa djurfigurer
Om du vill klippa till en djurfigur, är det inte bara att klippa till en buxbom i den form som önskas.
Först måste du ta en ordentlig titt på växten och kanske försiktigt böja några grenar åt rätt håll (dessa måste fästas vid små stöd).
Räkna med att det kan ta några år att få till en fin form. Om du inte vill vänta så länge kan du köpa en färdigformad ståltrådsform.
Den sätter du över en buske som ska vara lite större än formen, och sedan är det bara att klippa av grenarna som sticker ut.
Men, även med färdiga formar tar det ett tag innan din buxbomsfigur fått sin färdiga form.
En formad buxbom gör sig bra som solitärväxt, men en hel aveny med pyramider, bollar eller kuber är också mycket dekorativ.
Detsamma gäller ett antal krukor med samma buxbomsform, fast i olika storlekar.

Vintervård
Buxbomen är vacker året runt med de vintergröna bladen. Om de täcks av snö eller rimfrost ser de riktigt mystiska ut.
Buxbom i kruka kan stå kvar ute, men det är bäst att ställa dem på en skyddad och skuggig plats.
Eftersom bladen är vintergröna så fortsätter även avdunstningen året runt.
Torra vindar, skarp vintersol och frusna rötter kan skada din växt ordentligt.
Om du vill skydda rötterna kan du fodra krukan med bubbelplast, innan du planterar växten.
Du kan förstås också linda in krukan i bubbelplast eller i en sävmatta. Det skyddar inte bara växten, utan även vackra keramikkrukor.
Om det blir kallare än -10°C, är det bäst att ta in krukan och ställa den svalt och ljust.


ACER  

OBS! Detta är ett litet urval och nya träd och buskar kommer varje år. Hittar du inte det du söker här, så ring till oss på Vårljungen så kan vi ta in det åt er.

Latinska namn Svenska namn
- campestre   naverlönn 
- ginnala / E   ginnalalönn 
- platanoides / E   skogslönn 


ALNUS

Latinska namn Svenska namn
- glutinosa   klibbal 
- incana / E   gråal 
- sinuata / E   sitkaal 


AMELANCHIER

Latinska namn Svenska namn
- alnifolia / E häggmispel
- lamarckii / E häggmispel
- spicata / E häggmispel


ARONIA

Latinska namn Svenska namn
- mel. 'Elata' / E svart aronia
- prunifolia slånaronia
- mel. 'Hugin' E liten svart aronia


BERBERIS

Latinska namn Svenska namn
- thunbergii häckberberis
- thun. 'Atropurpurea' röd häckberberis


BETULA

Latinska namn Svenska namn
- pendula vårtbjörk


BUXUS

Latinska namn Svenska namn
- sempervirens buxbum


CARAGANA

Latinska namn Svenska namn
- arborescens / E sibirisk ärtbuske


CARPINUS

Latinska namn Svenska namn
- betulus avenbok


CHAENOMELES

Latinska namn Svenska namn
- japonica / E liten rosenkvitten


CORNUS

Latinska namn Svenska namn
- alba 'Sibirica' korallkornell
- mas körsbärskornell
- sanguinea skogskornell
- stol. 'Flaviramea' gullkornell


CORYLUS

Latinska namn Svenska namn
- avellana hassel


COTONEASTER

Latinska namn Svenska namn
- dielsianus rosenoxbär
- divaricatus spärrgrenigt oxbär
- lucidus häckoxbär
- multiflorus flockoxbär


CRATAEGUS

Latinska namn Svenska namn
- intricata / E amerikansk hagtorn
- monogyna trubbhagtorn


EUONYMUS

Latinska namn Svenska namn
- europaeus benved


FAGUS

Latinska namn Svenska namn
- sylvatica bok


FRANGULA

Latinska namn Svenska namn
- alnus / E brakved


FRAXINUS

Latinska namn Svenska namn
- excelsior / E ask


HIPPOPHAE

Latinska namn Svenska namn
- rhamnoides havtorn


LARIX

Latinska namn Svenska namn
- decidua europeisk lärk
- kaempferi japansk lärk
- sibirica sibirisk lärk


LIGUSTRUM

Latinska namn Svenska namn
- vulgare liguster
- vulg. 'Atrovirens' vintergrön liguster
- vulg. 'Lodense' dvärgliguster


LONICERA

Latinska namn Svenska namn
- caerulea / E blåtry
- inv. 'Lycksele' E skärmtry
- korolkowii v. zabelii fagertry
- tat. 'Arnold Red' röd rosentry
- tat. 'Rosea' rosa rosentry
- xylosteum / E skogstry


MALUS

Latinska namn Svenska namn
- sargentii / E bukettapel
- sieboldii E rönnbärsapel
- sylvestris vildapel


PHILADELPHUS

Latinska namn Svenska namn
- coronarius doftschersmin
- 'Virginal' kameliaschersmi


PICEA

Latinska namn Svenska namn
- abies gran
- glauca vitgran


PINUS

Latinska namn Svenska namn
- sylvestris vanlig tall


POPULUS

Latinska namn Svenska namn
- alba 'Nivea' silverpoppel
- balsamifera balsampoppel
- x can. 'Robusta' goliatpoppel
- nigra 'Italica' pyramidpoppel
- nigra 'Vereecken' svartpoppel
- sim. 'Fastigiata' häckpoppel
- trichocarpa jättepoppel


POTENTILLA

Latinska namn Svenska namn
- frut. 'Abbotswood' / E vit kryptok
- frut. 'Fridhem' E gul ölandstok
- frut. 'Goldfinger' / E gul ölandstok
- frut. 'Jackman' gul ölandstok
- frut. 'Maanelys' ljusgul ölandstok
- frut. 'Sandved' vit ölandstok
- frut. 'Sommerflor' gul ölandstok


PRUNUS

Latinska namn Svenska namn
- avium / E fågelbär
- cerasifera körsbärsplommon
- mahaleb vejksel
- padus / E hägg
- spinosa slån


QUERCUS

Latinska namn Svenska namn
- robur / E skogsek
- rubra rödek


RIBES

Latinska namn Svenska namn
- alpinum 'Schmidt' måbär


ROSA

Latinska namn Svenska namn
- canina stenros
- carolina carolinaros
- dumalis E nyponros
- glauca daggros
- multiflora japansk klätterros
- nitida dockros
- nitida 'Defender' dockros
- pimpinellifolia pimpinellros
- rubiginosa äppelros
- rugosa vresros
- rugosa 'Alba' vit vresros
- rugosa 'Hansa' rödlila parkros


SALIX

Latinska namn Svenska namn
- acutifolia spetsbladigt daggvide
- alba 'Sericea' silverpil
- caprea sälg
- daphnoides daggvide
- fragilis 'Bullata' bollpil
- purpurea 'Nana' dvärgrödvide
- rosmarinifolia rosmarinvid
- viminalis korgvide


SYRINGA

Latinska namn Svenska namn
- josikaea ungersk syren
- jos. 'Oden' E ungersk syren
- reflexa hängsyren
- vulgaris syren
- vulgaris 'Alba' / E vit syren


SAMBUCUS

Latinska namn Svenska namn
- nigra / E fläder
- racemosa druvfläder


SORBARIA

Latinska namn Svenska namn
- sorbifolia rönnspirea


SORBUS

Latinska namn Svenska namn
- aucuparia / E rönn
- intermedia / E oxel
- mougeotti E pyrenéeoxel


SPIRAEA

Latinska namn Svenska namn
- betulifolia 'Tor' E björkspirea
- billardi klasespirea
- x cin. 'Grefsheim' / E norsk brudspirea
- jap. 'A. Waterer' rosenspirea
- jap. 'Dart's Red' rosenspirea
- jap. 'Froebellii' rosenspirea
- jap. 'L. Princess' / E
- x vanhouttei bukettspirea


SYMPHORICARPOS

Latinska namn Svenska namn
- albus (rivularis) / E snöbär
- albus 'White Hedge' snöbär
- x chenaultii hybridsnöbär
- x chen. 'Hancock' hybridsnöbär


TAXUS

Latinska namn Svenska namn
-baccata idegran
- media 'Hicksii' hybrididegran
- media 'Hillii' hybrididegran


THUJA

Latinska namn Svenska namn
- occidentalis vanlig tuja
- occ. 'Brabrant' tuja
- occ. 'Fastigiata' pelartuja