Jord och gödning

VI ÄR BÄST PÅ JORDEN!

Vi säljer jord för alla behov från Hasselfors, Weibulls och Rölunda.

Vi har även ett brett utbud av gödningsmedel från Hasselfors, Weibulls, Bayer Garden, Algomin, Stubbetorp och Substral.

 
HÄR NEDAN hittar du en GÖDNINGS- och en JORDSKOLA

gdning_001

KALK

Kalka för att höja pH-värdet i marken, vilket bör ligga mellan 6 och 7,5.
Är pH-värdet för lågt frigörs en del skadliga ämnen.
Om det är för högt kan nödvändiga mikronäringsämnen bli för hårt bundna.
I båda fallen kan inte växterna ta upp de ämnen som de behöver för en god tillväxt.
Kalka gör du på hösten eller vår-vintern.

 

Vi har specialanpassade jordar:
ex. Planteringsjord, Rododendronjord, Ros och Perenn jord
Pelargonjord, Medelhavsjord, Terassjord även
Weibulls vulkanjord för dina krukväxter.

Omplantering av krukväxter

När det börjar bli ljusare och vi närmar oss vår är det dags att plantera om sina krukväxter. I synnerhet yngre växter bör planteras om varje år. År då äldre växter inte planteras om kan man ändå skrapa bort lite jord längs kanter och på ytan och tillsätta ny jord. Efter några veckor är det dags att börja ha näring i vattnet. Under senvår och sommar behöver växterna som mest näring. När du väljer kruka kan det vara bra att tänka på att plastkrukor håller fukt bättre, medan jord i en lerkruka torkar fortare. Välj beroende på hur fuktkrävande växten är. Beskärning av krukväxter görs innan tillväxten på plantan kommit igång.

Så- och kaktusjord - såjord är svagare gödslad än annan jord och är ofta extra lucker. Såjord passar även bra till kaktusväxter.
Citrusjord - används till citrusväxter och andra medelhavsväxter. Lucker, men något tyngre än vanlig blomjord. Extra järntillsats och mikronäringsämnen. Har lite lägre pH för att bladen ska bli vackra och mörkgröna.
Pelargonjord -
jord särskilt avpassad för pelargoner. Har lång- och korttidsverkande mineralgödsel. Jorden innehåller lera och svarttorv för att få tyng och det håller även vatten bra. Bark m.m. ger lucker och stabil struktur.
Orkidejord -
kokosbitar och bark utan tillsatt näring. (Kallas ofta orkidékompost eftersom det inte ser ut som en vanlig jord.) Genomsläpplig och luftig, ger bra fäste för rötterna. Omplantering bör aldrig ske under blomning.

 

GÖDNINGSSKOLA

Förutsättningen för en lummig trädgård är att växterna har god tillgång på alla näringsämnen.
Oavsett om man gödslar med naturgödsel eller fullgödsel tillförs växten exakt samma sorts näring.
Det är som helst ingen skillnad på t.ex kväve om det kommer från Blåkorn eller kogödsel.
Det som skiljer är koncentrationen. De ämnena som växterna förbrukar mest
kallas makronäringsämnen och är bl a:

(Är du vilse bland bokstäverna på förpackningarna med gödningsmedel? Läs det här så hittar du rätt:)

N=kväve
Gör att växterna blir gröna och frodiga och är det näringsämne som växter kräver mest av. Brist på kväve resulterar i små gula blad och dålig tillväxt.
Överskott på kväve minskar skörden av t.ex. potatisen, det ger många och stora blad, men färre blommor. Torv- och mulljordar har hög halt av kväve.

P=fosfor
Är viktigt för att ge rik blomning, mycket frukt som mognar som den ska.
Fosforet gör att växten kan ta  till vara på solljuset som den ska. Det krävs inte så stora mängder för att växterna ska må bra. Brist på fosfor ger svaga rotsystem och dåligt utvecklade plantor. Stammarna och även äldre blad kan få en rödlila ton.

K=kalium
Främjar bildandet av kolhydrater vilket ger växterna större motståndskraft mot kyla och därmed bättre vinterhärdighet. God tillgång på kalium ger dig också godare grönsaker. Kaliumet gör att vattenbalansen i växten blir bra. Brist på kalium ger skrumpna blad och bruna kanter.

Mg=magnesium
Viktigt för att växterna ska bilda klorofyll, färgämnet som gör dina växter gröna.
God tillgång på magnesium gör det lättare för växterna att ta upp fosfor.

BIOKOL

Har du provat biokol? På portugisiska heter den "terra preta" och den har sitt urspung i Amazonas. Människorna där skapade den genom att blanda den magra jorden i regnskogen med matrester, gamla lerkrus (som varit pottor och därför långsamt frigjorde näringsämnen från urinet i jorden), men framförallt träkol. Kvistar, grenar, m.m. brändes långsamt vilket gjorde att cellväggarna i materialet hölls intakta. Innehållet förbrändes dock och i cellernas hålrummen kunde sedan kolet hålla kvar näring och vatten i jorden som växterna sedan kunde tillgodogöra sig, istället för att de sköljdes bort av regn. Kolet var även bra för mikroorganismer. Träkol, eller biokol, används nu inte bara i Amazonas utan även i Sverige. Förutom att biokol förbättrar jorden, binder den koldioxid i jorden (eftersom den tar så lång tid att brytas ned) vilket på sikt är bra för klimatet. 

Varför kan jag inte använda grillkol? I den grillkol man köper kan det finnas höga halter av vissa tungmetaller (krom och nickel), vilket inte är en bra sak när man odlar eftersom ämnena då frigörs i jorden och tas upp av växterna man odlar och vill äta. 

STUBBETORP TRÄDGÅRDSGÖDSEL

Stubbetorp Trädgårdsgödsel från Stubbetorp Potatis AB är mycket bra gödselmedel till potatis, men också resten av trädgården. Förutom potatislandet går det att använda till trädgårdslandet, rabatter, rosor, fruktträd, bärbuskar, perenner, prydnadsbuskar, gräsmattor och balkonglådor. Det är ett miljövänligt gödsel (KRAV-godkänt) och är långsamverkande. En extra bra sak är att det har visat sig ha en avvisande effekt på mördarsniglar och andra oönskade gäster, inklusive rådjur. Grundgödsla ditt trädgårds- eller potatisland med 1-1,5 kg per 10 m2 på våren och underhållsgödsla sedan kulturer som kräver mer näring 1-2 ggr under vegetationsperioden med 0,2-0,5 kg per 10m2. Gödslet har alla väsentliga näringsämnen och innehåller både makro- och mikronäringsämnen.

Rotzonsgödsla frukt- och prydnadsträd med Stubbetorp trädgårdsgödsel genom att göra 25 cm djupa hål med spett i marken i 'droppkanten'. Ha ca 80 cm mellan varje hål. Ta 1 msk gödsel i varje hål. (Nästa år gör man hålen mellan de gamla hålen.)

ALGOMIN

Algomin har gödsel för hela trädgården. Det är en naturprodukt som har en algkalk som bas och innehåller även brunalger. Algomin ger jord och växter de mineraler de behöver och brunalgerna innehåller dessutom enzymer och aminopuriner. Algomin Gräsgödsel ger gräsmattan allt den behöver under säsongen. Den ger grönt friskt gräs och motverkar mossa och ogräs. Förutom att gödsla så kalkar det också gräsmattan. Gödslingen ger mattan bättre slitstyrka och gör också att den tål torka bättre. Det finns även Algomin Mossa som gödslar gräsmattan och torkar ut mossan - för den som har mycket problem med mossa. Algomin Trädgårdsgödsel passsar blommor, allt som får frukt/bär och rotfrukter. Dessutom är det bra höstgödning.Höstgödsling görs i skiftet aug/sept för att växterna ska övervintra bättre.

BAYER GARDEN

Natria har flera sorters gödningsmedel. Natria Gräsgödsel och Natria Universalgödsel är två helt organiska NPK-gödsel. Gräsgödslet ger en frisk gräsmatta och har micronäring, vilket är bra för det microliv som finns i jorden och ger gräset starka rötter. Universalgödslet passar hela trädgården. Det gör också jordstrukturen bättre. Det finns även organiskt gödselmedel som är specifikt avpassat för rosor och rhododendron. Även blod- och benmjöl. Benmjöl ger framförallt bättre blomnin, medan blodmjöl är bra för bladtillväxt.

Stroller är en mycket bra serie gräsmattegödsel. Stroller Plus+ Gräsgödsel har både snabb- och långsamverkande kväve. Det innehåller även magnesium och järn vilket ger gräsmattan en fin färg. Stroller Plus+ Mossa bekämpar mossa, samtidigt som den göder gräsmattan. Stroller Plus+ Kombi bekämpar ogräs, såsom groblad, maskrosor, vitklöver, m.m. Den ger förstås också gräsmattan all den näring den behöver.

Blåkorn är en klassiker i trädgården. Allsidig näring perfekt för en grundgödsling av köksträdgården. Blåkorn passar inte bara för gödsling av köksväxter, utan är ett allsidigt gödingsmedel som går bra till såväl rosor och blomsterrabatter som buskar, häckar, frukt och bär. Passar även bra för gödning av gräsmattan. Blåkorn finns även i flytande form och heter då VitaGro och ger snabb effekt!

 

 

JORDSKOLA


U-JORD

Det här är den bästa jorden för växterna i urnor och krukor. En ganska grov jord med bra struktur som är mycket välgödslad med mineralgödsel och hönsgödsel. Gödslingen fungerar på både lång och kort sikt. Jorden innehåller järn (bra för extra krävande växter). En jord som både fungerar bra vid torka och vid mycket regniga perioder.

R-DRESS

Bra till perennrabatter, buskplantering, träd och häckar. Ganska tung, porös jord för mörk ogräsfri plantering. Mycket välgödslad (fungerar både snabbt och verkar även på lång tid). Innehåller även järn. Tillsätt 5-10 cm R-dress ovanpå jorden i planteringen.

SÅJORD
Den svagt gödslade jorden är speciellt lämplig för
frösådd, omplantering av sticklingar samt
till växter som kräver lågt näringsinnehåll t .ex. kaktus.


BLOMJORD
Blomjord innehåller mera näring än såjord och är
lämplig för ny- och omplantering av alla
slags växter som har "normala" krav på jord.


PLANTERINGSJORD
Planteringsjorden som är berikad med naturgödsel,
är lämplig för såväl förbättring av jord i
trädgårdsland, växthus och rabatter som för ny- och
omplantering av växter i urnor, krukor och balkonglådor.


TORV - NATURGÖDSLAD
Torv är ett utmärkt jordförbättringsmedel för såväl lerig
som sandig jord. För sandig jord innebär detta främst bättre vattenhållande förmåga - för lerig mer luftporer.


TORV - NATURELL
Naturell torv har samma strukturförbättrande
egenskaper som naturgödslad torv.
Naturell torv är speciellt lämplig vid plantering
av s.k. kalkskyende växter.


BARKMULL
Barkmull är ett utmärkt jordförbättringsmedel
för såväl lerig som sandig jord.
Barkmull fungerar även bra som marktäckning mot
ogräs, 7-8 cm ger ett bra skydd i 2-3 år.


ORKIDÉJORD
För optimal tillväxt och trivsel av orkidéer.
Passar de vanligaste sorterna av orkidéer.


TOPPDRESS
Det är mycket lämpligt att toppdressa efter
vertikalskärning eftersom dressmaterialet
då får möjlighet att tränga ner i jorden.
Vid bättringssådd fungerar dressmaterialet som
skydd åt
fröet under den känsliga groningstiden.


ROS - OCH PERENNJORD
Leran är viktig eftersom den ökar jordens förmåga
att bevara näring och vatten.
Detta är speciellt viktigt vid plantering av rosor, men
är också av stor vikt vid plantering andra växter som
har stora krav på jorden.


RHODODENDRONJORD
Rhododendronjord har grövre struktur och lägre
pH-värde än planteringsjord och gör den speciellt
lämplig för kalkskyende växter som föredrar porös
jord t.ex. Hortensior, Ljung och Azaleor.


TÄCKBARK
Täckbark ger ett utmärkt skydd mot ogräs. Rensa noga,
lägg på 7- 8 cm täckbark och planteringen
har ett bra skydd i 2-3år. Täckbarkens något
grövre struktur ger även ett bra skydd mot frostskador
(skyddstäckning). Kupa upp täckbarken runt plantans
känsliga delar under vintern och ta försiktigt
bort den igen när våren har kommit.
Nu kan den återanvändas som marktäckning.


KOGÖDSEL
Kogödsel har ett mikroliv, detta gör den till
ett mycket bra jordförbättringsmedel, som ger
"trötta" jordar ett nytt liv. På hösten nedmyllas
10 liter per kvm. Tidigt på våren nedbrukas
10-20 liter per 10 kvm. Under växtperioden kan
ytterligare kogödsel myllas ner.
Dosera efter anvisningarna på säcken.