Beskärning

Träd och buskar behöver jord, näring och vatten för att växa och bli stora och kraftiga, ge frukt och/eller blomma vackert - men de behöver också beskäras för att hållas fina och friska så länge som möjligt. Beskärning kan vara att bara klippa bort en och annan död/angripen gren, ambitiösa figurklippningar och allt däremellan. Genom att beskära fruktträd rätt, så kan man få en bättre skörd.

Att beskära träd är verkligen en konst, men här hoppas vi att du kan få lite hjälpsamma tips.

För en professionell beskärning kontakta Katrineholms Trädgårdstekniska Byrå!

FRUKTTRÄD

Ett rätt beskuret träd får starka grenar som tål påfrestningar och trädet öppnas upp så att ljuset kommer in, vilket ger bättre, större och friskare frukt med mer färg.

När beskär man?

Päron- och äppelträd: Beskärs på vårvintern medan trädet är i vila (dvs innan savstigningen börjat) eller under JAS-perioden (dvs på sensommaren julia/august/september).

Körsbär- och plommonträd: Beskärs under sensommaren efter skörd. Beskär man dem under vintern kan de bli infekterade.

(Sjuka/skadade/döda skott och grenar kan tas bort under hela året.)

Nyplanterade träd

När ett träd är precis nyplanterat brukar man inte ge någon hårdare beskärningen. Finns det ett s.k. konkurrentskott (skott som växer precis jämnsmed toppskottet) kan man ta bort det. Anledningen att ta det lugnt är att trädet behöver etablera sig, vilket är energikrävande. (En del rekommenderar dock en "År 1"-beskärning redan vid plantering, så var inte orolig om du redan beskurit trädet.)

År 1:
Om ett nytt konkurrentskott vuxit ut klipps detta bort. Välj ut 3-4 huvudgrenar  med trubbiga vinklar från stammen. De bör sitta på så stort avstånd från varandra som möjligt i en spiral runt trädet. Korta in huvudgrenar och toppskott något.

År 2:

Ta bort/korta in för tätt växande skott. Ta bort eventuella nya konkurrentskott. Huvudgrenar och topp kortas in. Ta bort skott med spetsig grenvinkel. Om det finns ett nytt skott på en huvudgren som växer i en bättre riktning, kan man beskära huvudgrenen framför det nya skottet.

År 3:
Fler grenar får vara kvar - en del av dem kan bli nya huvudgrenar. Det viktiga är inte att beskära en massa, utan att hålla trädet luftigt och ha avstånd mellan grenar. Huvudgrenar och toppskott behöver i allmänhet inte kortas in (nu klipps in toppskottet förrän trädet nått önskad höjd).

Päron och äpplen VS körsbär och plommon

Beskärning av körsbär/plommon skiljer sig lite från beskärning av äpplen/päron. Förutom att man inte får beskära körsbär/plommon under vårvintern eftersom de blöder då, ska de också beskäras i mindre utsträckning än päron/äpple. Visst behöver träden formas, men sedan är det snarare ansning än beskärning som gäller. När man ska välja vilka grenar som ska klippas är det ingen skillnad mellan träden - det är bara att beskärningen sker i mindre omfattning på körsbär/plommon.

Att tänka på!

- Beskär grenar som är döda/kräftangripna, växer parallellt med varandra, växer i kors, växer inåt.

- Stympa inte trädet! Dvs kapa inte stora tjocka grenar eller ha av trädet på mitten för att det är för högt. Det är inte bra för trädet (eller särskilt snyggt). Gläd dig åt ett stort och högt träd eller börja om med ett nytt.

- Det är bättre att beskära ofta och måttligt, än att hårdbeskära med flera års mellanrum. Om man skalar ett träd på varenda mindre gren kommer det ändå att vara ett gytter av vattenskott nästa år.

- Om du har ett familjeträd: tänk på att du inte råkar klippa bort en hel sort vid beskärning.

BÄRBUSKAR

På hallon ska du på vintern klippa bort de kvistar som redan burit frukt. Vinbär och krusbär beskär du också vintertid. Ta bort det som är skadat eller dött, även kvistar som hänger nedåt och gallra 3- och 4-åriga grenar.

PRYDNADSBUSKAR

buddleja_1

Prydnadsbuskar beskärs vid olika tidpunkter beroende på sort. En del blommar på årsskott, en del på fjolårsskott, en del på fjolårsskott och gammal ved... beroende på hur de blommar så beskärs de vid olika tidpunkter.

Buskar som ska beskäras direkt efter blomning: Buskar som blommar tidigt blommar ofta på äldre skott och beskärs de på hösten eller tidig vår riskerar man att klippa bort en massa knoppar. Därför beskärs de snart etfer blomningen istället. Buskar som hör till den här gruppen är bl.a.: forsythia, syren, tidiga spireor och rhododendron.

Buskar som beskärs när björken har musöron: Buskar som beskärs vid den här tiden blommar på grenar som växer ut under sommaren och en rejäl beskärning ger många nya skott. Rabattrosor, buddleja och syrenhortensia hör till exempel till den här gruppen.

Buskar som ska klippas ner helt: Buskar som lätt blir risiga bör klippas ner till ett par centimeter ovanför marken sådär var tredje eller fjärde år. Det gör man på våren. Till den här gruppen hör till exempel ölandstokar, rosenspireor och vresrosor.

Buskar som klipps före knoppning: Buskar som blommar på både yngre och äldre skott bör ha en bra balans mellan de två. Gallra ur de allra äldsta kvistarna och klipp in där det behövs under vårvinter/vår före knoppning. Buskar som hör till den här gruppen är bl.a.: schersmin, paradisbuske, prakttry och många parkrosor.

KLEMATIS

klematis

Klematis finns i en otal mängd sorter och de delas in i tre olika beskärningsgrupper:

GRUPP 1 Tidigblommande sorter: blommar under våren/försommaren på fjolårsveden och putsas bara efter blomning. Anledningen att klippa direkt efter blomningen är att de ska hinna anlägga blomning till nästa år.

GRUPP 2 Blommar två gånger per säsong: den här gruppen klematis blommar dels tidigt på fjolårsskotten som grupp 1, men kommer sen igen en gång till med blomning på årsskotten. De brukar blomma först i maj-juni och sedan aug-sept. De beskärs på våren till frisk ved.

GRUPP 3 Blommar under sommarens andra hälft: de här sortens klematis blommar på årsskotten fr.o.m. mitten av sommaren och framåt. De beskärs i mars-april ner till 20-50 cm.

ROSOR

Rosor beskärs på våren: man brukar säga att rosor ska beskäras när björken har fått musöron (dvs när bladen precis börjat spricka ur knoppen).

Generellt gäller förstås att klippa bort döda och sjuka delar på buskarna. Utöver detta skiljer det sig lite mellan olika rosgrupper.

Klätterrosor är lättskötta och kan få växa ganska fritt. Beroende på hur kraftigväxande sorten är (och hur mycket plats man har åt den), kan man dock både korta in grenar (klipp bort ca 1/3) och gallra ut hela grenar när den vuxit till sig.

Parkrosor (och stora buskrosor) behöver främst bara putsas, men kraftigväxande sorter kan behöva gallras på grenar.

Tehybrider och klasblommande rosor beskärs mer. Här beskärs skotten till ca 30 cm höjd. Svagväxande sorter klipps vanligen lägre.

Rosor finns i en närmast oändlig mängd sorter - så det kan vara en bra idé att läsa på lite om just din sort. Beskärning håller rosor friskare och stimulerar nytillväxt och blomning!

HÄCKAR

Häckar växer på lite olika sätt, beroende på sort. Det finns häckar som växer med ett genomgående toppskott, som på bilden nedan. Avenbok och tuja är exempel på den sortens växtsätt. 

hck_toppskott

De kan också växa med flera grenar från basen som på bild nummer två här nedanför. Till den sortens växtsätt hör spirea, liguster, måbär, m.fl. 

hck_grenar

När man beskär en häck gör man det gradvis år för år i den form man vill ha, precis som det visas på bägge ovanstående bilder. Har man en häck som växer med genomgående toppskott är det dock mycket viktigt att inte klippa toppskottet förrän häcken nått önskad höjd! När häcken sedan har vuxit till sig såsom du vill ha den är det viktigt att fortsätta ansa den (oavsett växtsätt), så att den håller sig tät. 

Använd gärna pinnar och snöre för att klippa häcken på samma höjd hela vägen! 

REDSKAP

För beskärning krävs redskap och det finns en uppsjö att välja bland. Hur många man skaffar beror på intresse, behov och ekonomi, men även om du inte beskär särskilt ofta eller i större skala är det bra att ha redskap av god kvalité. På det viset blir arbetet bättre utfört och verktygen håller längre, vilket gör att du tjänar på det i längden. Med följande redskap klarar du det mesta beskärningsarbetet i trädgården:

- Sekatör: Kanske det viktigaste beskärningsverktyget. En sekatör ska ligga bra i handen, ha en bra låsanordning  och vara enkel att ta isär för slipning. Slipning sker med brynsten eller långsam slipsten med vattenkar (för den som har det tillgängligt). Sekatörer kan ha rörligt eller fast mothåll. De med rörligt mothåll har bättre precision. Kom ihåg att sköta sekatören (och naturligtvis andra verktyg) väl: olja och slipa den och glöm inte kvar den ute. 

På Vårljungen säljer vi redskap från bl.a. Fiskars, Gardena, Weibulls och Felco

- Handsåg: Behövs till de grenar som är för tjocka för sekatören. Använd sågar som är anpassade till beskärningsarbete. 

- Kniv: En kniv är bra att ha till hands, te.x. för att skära av uppbindnigssnöre med. 

- Stege: För lite större träd krävs en stege för beskärning (och skörd, när det gäller fruktträd!).